ACTIE ZONLICHT

Mensen met een mentale handicap worden ook wel Zonnekinderen genoemd. Ze zien er meestal tevreden en gelukkig uit. Dat kan echter alleen als ze goed omringd worden en wanneer familie en/of derden geheel of gedeeltelijk hun zorgen overnemen.

Wanneer ouders of familie die zorg niet meer aankunnen, dan kan een voorziening het van hen overnemen. Zij moet er dan wel voor zorgen dat de Zonnekinderen weer kunnen stralen van geluk.

De Vlaamse Overheid zorgt net niet voor voldoende middelen voor de basiszorg. Om Zonnekinderen echt te laten schitteren, moeten voorzieningen op zoek gaan naar ’iets meer’. Zo kunnen de bewoners zoveel mogelijk deelnemen aan de gewone maatschappij.

Steunleden van de actie ZONLICHT zorgen met een relatief beperkte permanente betalingsopdracht voor extra middelen. Vele kleine porties zonlicht zorgen ervoor dat de bewoners regelmatig eens in het zonnetje gezet kunnen worden.

Dankzij de actie ZONLICHT kunnen al de bewoners in onze voorziening weer stralen van GELUK. Wij danken u voor uw hulp.  

“De overheid moet maar meer betalen!”

Dit is inderdaad een correcte en veelgehoorde opmerking. Eigenlijk zou de zorg voor de Zonnekinderen volledig door de overheid betaald moeten worden. Maar op dit moment is dat niet zo! De overheid moet dit trouwens allemaal betalen met belastingsinkomsten …

In afwachting van beterschap kan u onze zorg voor de Zonnekinderen rechtstreeks steunen. Door het systeem van fiscale aftrekbaarheid komt dit op hetzelfde neer als extra belastingen. Alleen kan u nu zelf bepalen waar uw steun naartoe gaat …

Uw directe steun komt goed terecht!

© 2005 by vzw Stijn